Det är inte auktoritärt att lita på sin elektriker

Expressen 2020-02-06.

Nils Funcke skrev på Expressens kultursida att Åsa Wikforss ger uttryck för en auktoritär syn på kunskap i boken ”Alternativa fakta”.

Nu svarar Åsa Wikforss på kritiken att hon inte vill ta debatten.