Det är vänstern som är farlig för Sverige | Mitt i veckan med Sörman

Riks 23 mars 2022.

Enligt vissa mainstream-journalister är vi som påpekar de samhällsproblem som kommit med invandringen farliga. Det är vi som skapar splittring i samhället, det är vi som skapar konflikter. Men vem är det som är farlig egentligen? Den som påpekar existensen av ett problem, eller den som genom sin aningslöshet, sin okunnighet och sin blinda idealism bidrar till att skapa problemet? Välkomna till Mitt i veckan. Den här gången handlar det om vissa mainstream-journalisters påstående att den nya högerpressen skulle vara så farlig.

Böcker