Det finns forskning som visar att …

Forum.

Man kan snart inte hitta en enda åsikt i politiska debatter som inte kan backas upp med en forskningsrapport. Eftersom det finns en massa dåliga åsikter bör det rimligtvis också finnas dåliga forskningsrapporter.”

Om Kris i forskningsfrågan i Forum.

Böcker