”Det har blivit lite bättre – men chanser har försatts”

Sjukhusläkaren 5 november 2021.

”Han utredde Paolo Macchiarinis luftstrupetransplantationer på Karolinska universitetssjukhuset 2016. Nu är han aktuell med boken Fuskarna och sveket mot vetenskapen. Med boken vill han skapa debatt om forskningsmiljöer och hur vi bättre ska skydda forskningen mot oredlighet och fusk. Sjukhusläkarens reporter Eva Nordin har intervjuat professor Kjell Asplund.”

Böcker