»Det har varit en svår kamp emellanåt«

Filter 1 februari 2021.

”Decennier av tunga utredningsuppdrag samt toppositioner inom Socialstyrelsen, Statens medicinsk-etiska råd och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har gjort Kjell Asplund till Sveriges inofficiella ordningsman. När han äntligen fick tid att göra vad han ville skrev han en bok – om forskningsfusk.”

Böcker