Det liv du kan rädda recenseras i Sydsvenskan

Sydsvenska Dagbladet 6 april 2009.

Filosofen Peter Singer ritar en enkel karta för samvetet att följa. Lena Halldenius har läst om hur man köper sig ett etiskt liv.