DN Debatt: ”Knäck gangsterkulturen med avsevärt skärpta straff”

Dagens Nyheter 9 september 2020.

DN DEBATT 9/9.

Fredrik Kärrholm, polis och kriminolog: Regeringen liksom stora delar av oppositionen saknar trovärdig politik för minskat gangstervåld.

Föreslagna straffskärpningar är otillräckliga och förståelsen för brottslighetens orsaker är ofullständig. I grunden handlar det om ett kulturproblem och för att motverka gangsterkulturen behövs en bred uppslutning.

Böcker