DN debatt om svenska kyrkans misstänksamhet mot religionskritik

Prästen Annika Borg skriver tillsammans med Humanisternas ordförande Christer Sturmark på DN Debatt om Svenska kyrkans misstänksamhet mot religionskritik. De senaste åren har bland andra Svenska kyrkan riktat stark kritik mot Humanisterna och den sekulära humanismens religionskritik. Misstänksamheten har inte sällan tagit sig uttryck i osakliga attacker och rena personangrepp. Varför dra en gräns mellan dem som tror på en gudomlig existens och dem som inte gör det? Humanisternas och Svenska kyrkans värdegrunder överlappar i hög grad varandra. I en tid av ökande religiös fundamentalism behöver Svenska kyrkan och Humanisterna samarbeta kring värden vi är överens om.