DN Debatt: ”Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap”

Christer Sturmark, Ulf Danielsson, Åsa Wikforss och Christina Moberg skriver tillsammans på DN Debatt:
”Relativistisk kunskapssyn. I Skolverkets kommentarer till läroplanen för grundskolan framställs naturvetenskapen som en ideologi bland andra. En relativistisk kunskapssyn har fått fotfäste i skolvärlden och den lämnar skoleleverna skyddslösa. Skolan måste vara tydlig med vad vetenskapen säger, skriver fyra forskare och debattörer.”