DN: ”Storverk om medicinens historia”

Dagens Nyheter 16 oktober 2015.

Det är ingen barnlek att baxa iland och blåsa liv i medicinens mångtusenåriga historia. Att Nils Uddenberg kan skriva en ren och klar svenska – med en lätt touch av lundensisk ädelskånska – visade han redan i ”Idéer om livet” om biologins historia som han vann Augustpriset för 2003. Den nya boken är rikare i text och bild. Somliga planscher är rent fasansfulla, andra naivt putslustiga och några – på cellnivå – ren konst.

Böcker