Dubbla måttstockar – eller får allt sägas?

Svenska Dagbladet 2 maj 2022.

 

”När andra har dubbla måttstockar är Sakine Madon kompromisslös: allt får sägas. Hennes bok är ett viktigt bidrag till diskussionen om yttrandefrihet, tycker Ann Heberlein – som dock tror att en värld utan något heligt vore fasansfull.”

Böcker