Ekologiskt jordbruk ger lika stor skörd

Svenska Dagbladet 18 november 2014.

En debatt har blossat upp om värdet av ekologiskt jordbruk. Det största forskningsprojektet om ekologisk mjölkproduktion på gårdsskala som har genomförts i Sverige, visade att ekologiskt jordbruk gav lika stor avkastning som konventionellt jordbruk.

Böcker