Eldarna kan ju också ena oss

Sydsvenskan 30 april 2022.

 

”Koraner får brännas, polisbilar inte. Efter påskkravallerna anas nya sätt att knäcka gängen och nya redskap för polisen. Nu behövs enande eldar.”, skriver Heidi Avellan i Sydsvenskan.

Böcker