Elensky utmanar – och omfamnar gränserna

SvD 14 oktober 2017.

”Essä är en genre som i sig utmanar gränser, eftersom den kan flyta mellan reportaget, faktaredovisandet, den personliga historien och rent skönlitterära ambitioner. Allt detta ryms också hos Elensky, plus en touch av debattlystenhet”.

Ulrika Stahre recenserar Torbjörn Elenskys ”Gränser” i Svenska Dagbladet.

Böcker