En bladvändare om forskningsfusk

Läkartidningen 15 april 2021.

Fusk förekommer dessvärre i all forskning, men särskilt ofta inom medicinsk och annan livsvetenskaplig forskning. Fallet Macchiarini kom för några år sedan att uppröra inte bara professionen utan också en bredare allmänhet. En av de många utredningar som följde i dess spår handlade om Karolinska universitetssjukhusets hantering av den kliniska delen av denna affär och leddes av Kjell Asplund. Han bedömdes vara synnerligen lämpad för uppdraget med sin breda erfarenhet från sjukvård, forskning, centrala myndigheter och ett antal tunga utredningsuppdrag.

Böcker