En motskrift mot smygande begränsningar av demokratin

Västerbottens-kuriren 7 september 2022.

Sakine Madon går i en ny bok systematiskt igenom de allt fler vällovliga inskränkningar av frihet att yttra sig eller organisera sig som präglar dagens Sverige.

Böcker