En sokratisk dialog

Lyssna till hur filosofen Rebecca Newberger Goldstein, i sokratisk anda, sakta men säkert övertygar psykologen Steven Pinker, att rationellt tänkande är nyckeln till den mänskliga moralens utveckling. Dialogen är inspelad live på TED talks och har sedan animerats.

Böcker