Enad kamp mot flummig filosofi

Svenska Dagbladet 19 juni 2017.

De lade grunden för den strikt vetenskapliga världsuppfattningen. Den så kallade Wienkretsen, med filosofen och fysikern Moritz Schlick i centrum, påverkar oss än idag. Karl Sigmunds bok om diskussionsklubben som ville eliminera metafysiken ur filosofin är lika grundlig som medryckande.

Böcker