”Enklavisering av förorterna, på vems bekostnad?”

Bokaktuella Hanna Gadban skriver på bloggen Det goda samhället om misslyckad integrationspolitik i förorterna: ”Varför blir man förvånad när unga med invandrarbakgrund inte finner sig till rätta i Sverige? När hederskulturen överförs och matas in innanför förortsbetongen?”

Böcker