Erik Fichtelius bok är ett måste för blivande murvlar

Svenska Dagbladet 14 september 2021.

Journalistiken ska varken hjälpa eller stjälpa och journalister bör akta sig för aktivism. Det är budskapet i Erik Fichtelius ”Äkta nyheter”. Fredrik Sjöberg läser en välformulerad plädering för konsekvensneutralitet.

Böcker