Erik Helmerson: Låt inte Putins imperium resa sig

Dagens Nyheter 30 augusti 2022.

Nu indoktrinerar den ryska ockupationsmakten ukrainska skolbarn med Sovjetpropaganda.

Ukraina får inte förlora detta krig.

Böcker