Erik Herbertson: Rätten att häda

Svensk Tidskrift 1 juli 2022.

Sakine Madon, politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning, har skrivit en viktig bok till yttrandefrihetens försvar, Inget är heligt (Fri Tanke förlag 2022).

Den är tillägnad konstnären Lars Vilks, som fick betala ett högt pris för sina Muhammedkarikatyrer. Madon tar även upp andra som drabbats av hot efter karikatyrer, texter eller manifestationer. Och hon beskriver hur inte bara hoten är problem, utan även att många inflytelserika opinionsbildare – av vilka flera nämns – skuldbelägger de hotade, som man tycker är kränkande och/eller bidrar till en våldsam utveckling.

Böcker