Etikprofessorns idrottsfilosofiska bokslut

idrottsforum.org 3 april 2019.

Av Roger Melin i idrottsforum.org. ”Även om Tännsjö i sin moralfilosofiska gärning till största delen ägnat sig åt ”döendets etik” (och detta förhållande avspeglar sig även i antal kapitel som behandlar sådana frågor i memoarboken), så har han också gjort betydande insatser för idrottsfilosofi och idrottsetik.” Läs hela artikeln här.

Sans