”Ett samhälle där fler läser är ett bättre samhälle”

helagotland.se 22 augusti 2022.

Moderaten Jesper Skalberg Karlsson sin längd i socialdemokratisk litteratur. ”Det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt om fienden”. Viktigt att läsa mycket i största allmänhet, menar han.

Böcker