Filosof varnar för superintelligensen – ”är ett större hot än atombomben”

DN 16 november 2017.

Han är en av världens ledande tänkare kring artificiell intelligens. ”Det är hög tid att på allvar reflektera över vad en sådan superintelligens kan leda till”, menar filosofen Nick Bostrom.

 

– Thomas Lerner, DN

Böcker