Filosofin åter till Svenska Akademien

Göteborgs-Posten 8 juni 2019.

– ”Man kan berätta en hel berättelse där varje sak man säger är sann, men det man kommunicerar är falskt.”

I GöteborgsPosten. ”Filosofen Åsa Wikforss ersätter i december Sara Danius som ledamot på stol sju i Svenska Akademien. Magnus Linton möter göteborgsdottern som gjort kunskap till sitt arbete, för ett samtal om just kunskapens vikt i en värld av tilltagande desinformation.”