Föreningen Förintelsens Överlevande prisar Björn Wiman och Sanna Sjöswärd

2020 års Tjugosjunde-januari-pris till Björn Wiman och Sanna Sjöswärd

Föreningen Förintelsens Överlevande tilldelar 2020 års Tjugosjunde-januari-pris till journalisten och författaren Björn Wiman och fotografen och författaren Sanna Sjöswärd. Priset delas ut i samband med minnesdagen för Förintelsens offer i Stockholms stora synagoga.

Priset delas lika mellan dem båda. Båda har gjort mycket viktiga insatser för att hålla minnet av Förintelsen levande och motverka antisemitism och rasism. I dagarna kommer deras gemensamma bok med titeln ”Hatet mot judarna” ut,  (förlag ¨:fri tanke) där de tar upp just dessa frågor.

”Minnet av Förintelsen är något som ständigt måste återskapas och vårdas, inte minst i en politiskt turbulent tid”, det säger Björn Wiman i en intervju i DN nyligen. Björn Wiman har i drygt tio år regelbundet och kunnigt skrivit om vikten av att vi inte glömmer Förintelsen, att vi ständigt måste påminna oss om att detta är vad en människa kan göra mot en annan människa och att mordet på sex miljoner judar inte kom ur ett tillfälligt vansinne utan hämtade sin näring ur en gammal antisemitism, en antisemitism som trots Förintelsen finns kvar än idag.

Sanna Sjöswärd har i ett flerårigt projekt fångat överlevande från Förintelsen i nära och personliga porträtt kombinerade med deras berättelser. Porträtten och berättelserna låter oss ta del av överlevandes upplevelser och förhoppningar berättade av dem själva. Arbetet sänder en signal till oss alla att aldrig glömma vad som hände som inte får hända igen. Sannas arbete är ett viktigt bidrag i syfte att bevara minnet av Förintelsen.

Hennes utställning ”Fading Stories” har visats på Fotografiska museet i Stockholm och kan nu följas som en vandringsutställning på en rad orter i Sverige i Svenska kyrkans regi.

Föreningen Förintelsens Överlevande (FFÖ) delar varje år ut detta pris i samband med högtidlighållande av Internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Prissumman är 10 000 kronor.

Böcker