Förminska inte allvaret

Kvartal.

Polisen och kriminologen Fredrik Kärrholm går i svaromål på Jerzy Sarneckis artikel Inlåsning minskar brottsligheten från den 16 september. Kärrholm skriver att Sarnecki underskattar nyttan med hårdare straff, överskattar betydelsen av socioekonomiska faktorer och förminskar allvaret i brottsutvecklingen. Att sambandet mellan invandring och brottslighet inte tidigare förklarats förtjänar också en motivering, skriver Kärrholm.

Böcker