Forskare dåliga på att kommunicera

”Forskarvärlden misslyckas med kravet på öppenhet,” skriver Fredrik Söderling i DN. Vid sidan av forskning och utbildning ska akademiker enligt lag även informera om sina upptäckter, vilket görs bristfälligt eller inte alls. Detta skadar kunskapssamhället.