Forskare som fuskar

Lära från lärda 14 juni 2021.

I boken berättas om några av de riktigt stora fuskarna inom forskarvärlden. Även om det tros vara väldigt ovanligt med forskningsfusk så är det väldigt allvarligt när det sker. Inte minst för förtroendet för forskningen i sig och sveket mot vetenskapen. Men i vissa fall har också fusk lett till att människor fått mista livet, som exemplet med Macchiarini. Trots detta har vissa av fuskarna lyckats klara sig i flera år (ibland flera decennier) innan de blivit avslöjade.

Böcker