”Förstockelse har kommit över världen”

Dagens Nyheter 3 juli 2019.

Recension av Lars Linder i Dagens Nyheter. ”Samtalstemperaturen blir sällan hög eftersom de i grunden är eniga, ändå är det en rätt rolig läsning – det är en välformulerad skara som gärna bjuder på drypande ironier som man kan glädjas åt även om man inte alltid är överens med dem.” Läs hela artikeln här.

Böcker