Fotini Markopoulou talar om tid och rum

Fotini Markopoulou är doktor i teoretisk fysik och deltar i forskarvärldens försök att formulera en teori om quantum-gravitation. Här talar hon på ett tillgängligt sätt om problemen med att finna en sådan teori.