Frågestund med Dawkins

The Stream, ett program i TV-kanalen Al Jazeera, höll i dagarna frågestund med evolutionsbiologen och vetenskapspedagogen Richard Dawkins. Utgångspunkten för frågorna är Dawkins passionerade engagemang emot kreationism och intelligent design.

Flera gånger behandlas frågor om indoktrinering och om inte ett vetenskapligt förhållningssätt är lika mycket indoktrinering som religiös sådan. På denna punkt är Dawkins mycket tydlig och framhåller att han inte vill tala om för någon vad de ska tycka. Det viktiga, menar han, är tillgång till fakta och träning i förnuftsmässigt logiskt tänkande.