Fredagsintervjun: Det är ju ett brott mot mänskligheten som pågår

Kvartal 25 Mars 2022.

Martin Kragh är en av landets mest framträdande experter på Ryssland. I Fredagsintervjun talar han om Vladimir Putins vision om ett Storryssland, om Ukrainas och Kievs historiska betydelse och om den roll som rysk-ortodoxa kyrkan spelar i kriget. Han utkommer nu med en bok i ämnet, Det fallna imperiet. Martin Kragh berättar också om att han ännu inte har hämtat sig helt från anklagelserna 2019 i Aftonbladet om att gå främmande makts ärenden.

Böcker