Fredagsintervjun: Mats Alvesson

Kvartal.

Han har sökt efter mönster i hela samhället för att sätta fingret på sådant som sker med goda avsikter men som ofta skadar mer än det hjälper. Mats Alvesson är en organisationsforskare som gillar drastiska formuleringar, och i sin bok Extra Allt! vill han avslöja tomheten och godhetsposerandet i mycket som sägs och görs i både offentlighet och näringsliv.

– En kommunal tjänsteman som får veta att han ska vara kreativ och modig… alltså det är inte Navy Seals eller Kustjägarna vi talar om, säger Alvesson.

– Man säger att man ska ha tillit i en organisation, samtidigt har man väldigt mycket regler och förordningar och policyer och kontrollmekanismer som antyder att tilliten saknas.

I Fredagsintervjun utvecklar han några av sina egenformulerade ”A-lagar” som styr mycket av vårt samhälle, t ex lagen om skärpt lagstiftning, offerhierarkin, hjälpsamhetens stjälpsamhet och den krampaktiga godheten.

– Om jag på något sätt kan stödja fler människor att tänka själva tycker jag att jag har gjort skäl för min professorslön vid Lunds universitet.