Fredrik Kärrholm om gansterkulturens framväxt och brottsskadeindex

Ratio 15 oktober 2020.

”Idag gästas Ratio dialogue av Fredrik Kärrholm, kriminolog och polis, som skrivit om brottsskadeindex. Fredrik är även aktuell med boken ”Gangstervåld”. I det här avsnittet diskuterar Fredrik och Jonas hur polisen kan använda sig av ett brottsindex, varför gangsterkulturen är så svår att motarbeta och om filmen ”Polisskolan” finns på Netflix eller inte.”

Fredrik Kärrholm i Ratios podcast.

Böcker