Fri Tanke vald till årets folkbildare tillsammans med Åsa Wikforss

Bokförlaget Fri Tanke och Åsa Wikforss tilldelas gemensamt utmärkelsen ”Årets folkbildare” av föreningen Vetenskap och Folkbildning ”för deras berömvärda gärning att under året skänka 65000 exemplar av Åsa Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever.” 

– Det är väldigt roligt att vi får dela priset ”Årets folkbildare” med Åsa Wikforss, säger Christer Sturmark, VD och bokförläggare på Fri Tanke.

Fejkade nyheter, alternativa fakta och kunskapsmotstånd hör till vår tids största samhällsutmaningar. Fri Tanke har sedan starten 2007 haft som ambition att vara ett bålverk mot ovetenskaplighet och ge läsarna verktyg att skilja det sanna från det falska. Som ett led i det arbetet delade förlaget förra året ut Åsa Wikforss senaste bok Alternativa fakta gratis till alla tredjeårselever på gymnasiet.

– Vi strävar efter att lyfta och popularisera vetenskap och samtidens frågor, i syfte att öka kunskapen om verkligheten och oss själva, i upplysningens anda. Folkbildning befinner sig således i själva hjärtat av vår verksamhet, säger Christer Sturmark.

Bland tidigare mottagare av utmärkelsen finns DN:s vetenskapsredaktion, Emma Frans, Fråga Lund och Hans Rosling. I sitt beslut skriver Vetenskap och Folkbildning:

”I dessa tider, när det nya medielandskapet gjort det oerhört svårt att urskilja fakta i det massiva informationsbruset, är denna bok en god kompass för unga människors kunskapsinhämtande. Att hon och Fri Tanke detta år gjort boken gratis tillgänglig för alla Sveriges gymnasieelever i tredje årskullen, är ett föredömligt exempel på god och ambitiös folkbildning.”

– Jag vill särskilt lyfta fram att detta hade inte varit möjligt utan våra delägare och mecenater. Vi kunde skänka bort över 65 000 böcker till gymnasieskolan tack vare generöst stöd från Björn Ulvaeus och Sven Hagströmer, som i egenskap av delägare och mecenater stödjer Fri Tankes verksamhet på många olika sätt, säger Sturmark.