Går förnuft och kreationism ihop?

Går förnuft och kreationism någonsin ihop? Vilka skäl ger kreationister för sin tro? Genie Scott undersöker kreationismens begreppsförvirring.

Filmat i april 2012 på Global Atheist Convention, Melbourne, Australien.