”Ge inte vålds­verkare vetorätt över yttranden”

Svenska Dagbladet 7 juli 2023.

Att förbjuda koran­bränningar skulle sända en signal till islamister och regimer att man kan få Sverige dit man vill. Det förbättrar inte vår säkerhet på sikt utan ökar snarare vår sårbarhet, skriver professor emeritus Per Bauhn.