Rebecca Goldstein om Kurt Gödel

Rebecca Goldstein talar om matematikern och logikern Kurt Gödel och hans revolutionerande ofullständighetsteorem som skakade hela den matematiska vetenskapen i grunden. Goldsteins biografi över Gödel och hans matematiska gärning finns utgiven på svenska på Nya Doxa förlag.