Gränsområdet är överallt

Carl Sagan talar om mänsklighetens framtid, och dess möjligheter.