Håkan Lindgren skriver om Åsa Wikforss i SvD

SvD 3 november 2017.

I en artikel i SvD om faktaresistens förekommer Åsa Wikforss.