Handbok för den som tål att byta uppfattning

Svenska dagbladet 5 februari 2022.

Rationalitet räcker långt, men inte hela vägen. Det krävs även psykologi och en vilja till kommunikation. Torbjörn Elensky läser Steven Pinkers handbok för den som är villig att utsätta sina uppfattningar för systematisk prövning.

Böcker