Hanna Gadban: Är niqab i skolan förenlig med skollagen?

Hanna Gadban i SvD: ”Ambitionen att skolan ska vara en neutral mötesplats som inrymmer allas olikheter är inte enkel, särskilt när den ska få rum inom ramen för den sekularism som vårt samhälle i övrigt vilar på. Frågor som uppstår är hur balansgången ska se ut mellan religionsfrihet och ifrågasättande av religiösa praktiker som står i strid med frihetliga och demokratiska värderingar?”