Hård kritik mot svensk forskning

SR.

  • Förra året avsatte regeringen 37 miljarder till forskning och utveckling.
  • En del av denna forskning är meningslös eller undermåligt gjord, menar författaren och debattören Hanne Kjöller i sin nya bok Kris i forskningsfrågan.
  • Samtal med Hanne Kjöller och Lars Kloo, huvudsekreterare inom Natur- och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet.

Böcker