Hjärnan är mer än neuroner

Inom hjärnforskningen är neurologin på väg att ersätta psykologin, men den mänskliga frihetens förvirrande mångtydighet kan inte reduceras till materiell deter­minism, skriver David Brooks i Dagens Nyheter.

Böcker