Hoppet och motståndet under Förintelsen skapades av de unga

Dagens Nyheter 27 januari 2024.

Den 27 januari högtidlighålls den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som Auschwitz befriades 1945. Men också under de mörkaste stunderna fanns unga människor som förkroppsligade begreppet hopp. DN publicerar i dag ett utdrag ur Björn Wimans nya bok ”Grinden i Dachau”.

Böcker