Hur mycket vill du veta om det liv du har kvar?

”Vi måste börja diskutera hur vi vill att framtidens gentestade samhället ska se ut. Hur ska vi hantera den nya kunskapen? Den frågan behöver ställas i klassrum, på läkarutbildningar, i politiken – och inne i ditt eget huvud.” Så skriver vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom i Dalarnas Tidningar.