I Moderna museets nya utställning mullrar hotet från kärnvapen och klimat

Helsingborgs Dagblad 29 oktober 2022.

”Skymningsland” visar att konsten både kan ha politisk skärpa och vara mångtydig och sinnrik, skriver Carolina Söderholm.

Böcker