Idé- och lärdomshistorikern Karin Johannisson anmäler Mina vackra gener i Dagens Nyheter

Dagens Nyheter 26 mars 2012.

”En spännande och personlig resa genom ett vetenskapligt fält på väg att explodera i sin egen marknadsmässighet.” Idé- och lärdomshistorikern Karin Johannisson anmäler Mina vackra gener i Dagens Nyheter

Böcker